Балансиращ пазар на електроенергия

Игри

Информация за страница Балансиращ пазар на електроенергия

   Балансиращ пазар на електроенергия е понятие, което е свързано далеч не само с улесненото за потребителите ползване на ток. Не на последно по важност място трябва да се отчете и скептичното мнение на много експерти и анализатори, че редица институции като например НЕК извличат съмнителни печалби. В тази именно връзка е необходимо да се обърне внимание на нейното решение да преустанови подобна практика, а дали това се прави от съобразителност с обикновените хора или по други съображения е въпрос, който вероятно ще намери отговора си на по-късен етап във времето. Преди всичко трябва да се намеси ДКЕВР, като промени правилата за търговия с ел. енергия. Те трябва да забранят правенето на корекции на графиците за произведената енергия на производителите,което води до начисляването на мащабни разходи за дебаланси. Това е обаче само малка част от общия проблем, който тепърва ще намира своето разрешение и можем само да се надяваме, че то ще бъде в полза на потребителите.

    Според изискванията на балансиращ пазар на електроенергия всички производители наред с обикновените потребители имат задължението да предават ежедневни графици за ден напред относно това какво точно количество енергия произвеждат и съответно използват. В случай че заявеното се размине с отчетеното, то НЕК влиза в действие и начислява неустойка за получилия се вече небаланс. Така централата, която е пострадала от това разминаване, няма друг избор, освен да заплати съответната парична сума. Не е за пренебрегване фактът, че още с въвеждането на така наречения термин балансиране на енергийния пазар, започнаха и проблемите. При това ситуацията изисква те да се овладеят колкото се може по-бързо, защото има вероятност с течение на времето да се задълбочат, а от това едва ли имат полза компаниите и ползвателите на енергия в различните региони на страната. На НЕК сякаш бяха дадени огромни правомощия и функции на разпореждане, според които тя еднолично бе в състояние да определя цената на балансиращата енергия. Така при реализиране на мегаватчас се стигна до ситуация, в която много потребители бяха принудени да плащат парична стойност от 2 700 лева – една наистина голяма сума.

     Няма друг изход поне към настоящия момент, освен да се направят необходимите промени и балансиращ пазар за енергия да заработи на нормални обороти. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране или с други думи – ДКЕВР – вече пое нещата в свои ръце и се готвят осезателни промени. Няма обаче конкретни данни кога точно ще се пристъпи към осъществяването на въпросните промени, въпреки че от централата на комисията недвусмислено заявяват, че това е основният проблем, с който тя се занимава в момента. Включването на допълнителни мощности в балансиращия пазар е още една опция, която се обмисля, но дали в крайна сметка ще се реализира успешно е въпрос, на който засега няма как да се даде ясен и категоричен отговор. Това е може би един от най-актуалните проблеми не само на компаниите за електричество, но и на потребителите, които постоянно се обсъждат и са на дневен ред в търсенето на възможно по-приемливо и прозрачно решение.

eXTReMe Tracker